f Potrebne studije za bazne stanice u Subotici i Čantaviru - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Potrebne studije za bazne stanice u Subotici i Čantaviru

25.05.2017

Potrebne studije za bazne stanice u Subotici i Čantaviru

25.05.2017.

 

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) obvavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

za projekat „BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SU24, SUH24, SUU24 SU-EDVINA ZDOVCA“, na katastarskoj parceli 20179/4 КO Stari grad, ulica Edvina Zdovca br. 4 (46.709898°, 19.637708°)i za projekat „BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONIJE „SU15, SUU15, SUO15 ČANTAVIR“, na katastarskoj parceli 2991 КO Čantavir, ulica Srbobranska br. 11 (46.917312°, 19.769768°), a nosilac projekta je „Telekom Srbija“ DOO Beograd, izvršna jedinica Subotica, Prvomajska 2-4.

 

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresama: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-174-2017.pdf i http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-179-2017.pdf.

 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11072 i http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11073

Povratak...