f Javni uvid o Nacrtu uredbe i studiji zaštite za „Vlasinu” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni uvid o Nacrtu uredbe i studiji zaštite za „Vlasinu”

16.05.2017

Javni uvid o Nacrtu uredbe i studiji zaštite o proglašenju predela izuzetnih odlika „Vlasina”

16. 05. 2017.

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/2016), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine  oglašava

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE I STUDIJI ZAŠTITE O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „VLASINA”

Područje Predeo izuzetnih odlika „Vlasina”, koje se predlaže za zaštitu, nalazi se u jugoistočnoj Srbiji najvećim delom na teritoriji opštine Surdulica i zauzima površinu od 12. 228,1020 ha, a neznatnim na teritoriji opštine Crna Trava, odnosno 512,7985 ha.

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE I STUDIJI ZAŠTITE O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „VLASINA” ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 20 DANA, OD 17. MAJA DO 6. JUNA 2017. GODINE.

vlasina-25-000-rezimiNacrt uredbe o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Vlasina” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja iz čl 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 900 do 1400 časova u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode, Novi Beograd, dr Ivana Ribara 91, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 657.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 6. junom 2017. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na emejl adrese lidija.stevanovic@eko.minpolj.gov.rs; aleksandra.doslic@eko.minpolj.gov.rs ili poštom sa naznakom „NACRT UREDBE O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „VLASINA” – JAVNA RASPRAVA, na adresu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

JAVNA RASPRAVA I JAVNA PREZENTACIJA dokumenata o zaštiti biće održana u ponedeljak, 22. maja 2017. godine, sa početkom u 1200 časova u prostorijama opštine Surdulica.

Javnu raspravu vodi komisija koju obrazuje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU biće objavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/javni-uvid-o-nacrtu-uredbe-i-studiji-zastite-o-proglasenju-predela-izuzetnih-odlika-vlasina/

Povratak...