f Zahtev EPS – Ogranak RB Kolubara - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev EPS – Ogranak RB Kolubara

12.05.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izmeštanja DV 110 kV br. 107/1 TE Kolubara – TS Tamnava Zapadno polje, DV 110 kV br. 120/1TE Kolubara – TS Lazarevac, rekonstrukcija kod Vreoca

12. 05. 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Nosilac projekta EPS – Ogranak RB KOLUBARA, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izmeštanja DV 110 kV br. 107/1 TE Kolubara – TS Tamnava Zapadno polje, DV 110 kV br. 120/1TE Kolubara – TS Lazarevac, rekonstrukcija kod Vreoca, II etapa – A.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izmestanja-dv-110-kv-br-1071-te-kolubara-ts-tamnava-zapadno-polje-dv-110-kv-br-1201te-kolubara-ts-l/

Povratak...