f Rešenje da nije potrebna studija za tretman medicinskog otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešenje da nije potrebna studija za tretman medicinskog otpada

12.05.2017

Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta – mobilno postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada (uređaj/autoklav – automatski parni sterilizator „ISS 500L“ Celitron), nosioca projekta, „REMEO”d.o.o. iz Beograda

12. 05. 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta – mobilno postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada (uređaj/autoklav – automatski parni sterilizator „ISS 500L“ Celitron), nosioca projekta, „REMEO”d.o.o. iz Beograda, Maglajska 24.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede  i zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu da izjave žalbu Vladi Republike Srbije  putem ovog organa,  u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-kojim-se-odlucuje-da-nije-potrebna-procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-mobilno-postrojenje-za-tretman-infektivnog-medicinskog-otpada-uredjajautoklav-automatski-parni-ster/

Povratak...