f Netreba studija JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Netreba studija JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica

05.05.2017

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - „Objekat za dohlorisanje u ulici 51. Divizije u Subotici“ - JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“

 

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) obvavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA

NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

za projekat „Objekat za dohlorisanje u ulici 51. Divizije u Subotici“, na katastarskoj parceli 19050/5 KO Novi grad, ulica (46.121557°, 19.675865°), nosioca projekta JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ Subotica, trg Lazara Nešića br. 9.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-112-2017.pdf

Povratak...