f Zahtev za ažuriranje Studije za pečenje gline - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za ažuriranje Studije za pečenje gline

25.04.2017

Zahtev za određivanje obima i sadržaja ažuriranja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proizvodnje opekarskih proizvoda od pečene gline na KP 340 KO Vrbovac kod Smedereva

 

Na osnovu čl. 14. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Nosilac projekta „Fantini Scianatico“ d.o.o. Beograd, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja ažuriranja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta proizvodnje opekarskih proizvoda od pečene gline na KP 340 KO Vrbovac kod Smedereva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odredjivanje-obima-i-sadrzaja-azuriranja-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-proizvodnje-opekarskih-proizvoda-od-pecene-gline-na-kp-340-ko-vrbovac-kod-smedereva/

Povratak...