f Memorandum o upravljanju slivom Drine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Memorandum o upravljanju slivom Drine

19.04.2017

Memorandum Srbije i BiH o upravljanju slivom reke Drine

19.04.2017.

 

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Branislav Nedimović, i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Mirko Šarović,

potpisali su danas, 19. aprila 2017. godine u Beogradu Memorandum o razumevanju o saradnji na implementaciji projekta „Upravljanje slivom reke Drine na zapadnom Balkanu“.

Ukupna vrednost projekta je 8,7 miliona dolara, a vrednost granta koji je Svetska banka odlučila da odobri za Republiku Srbiju je 2,6 miliona dolara.

Ministar Nedimović je nakon potpisivanja dokumenta izjavio da će realizacija projekta početi za par dana, a projekat će trajati ukupno četiri godine.

Nakon toga ćemo dobiti sistem ranog upozorenja od poplava, što je veoma važno jer je Drina prilično nepredvidiva, primetio je Nedimović.

Ministar je objasnio da će ovim projektom na reci Drini, ali i na svim njenim pritokama biti rađeni sistemi odbrane od poplava, a na nekim prostorima i sistemi mobilnih panela.

Nedimović je dodao da će biti imlementirana savremena rešenja koja će svima koristiti kako se ne bi desila situacija iz 2014. godine.

“Drina će nas sve uvezati i omogućiti kontrolisanje sve prisutnijih elementarnih nepogoda, odnosno promena koje se dešavaju u klimi i koje nam donose neke nove izazove”, rekao je Nedimović, dodajući da će najveće koristi imati ljudi koji žive u slivu reke Drine.

Šarović je naglasio da se ovaj memorandum odnosi na integrisano upravljanje slivom reke Drine i finansira ga Globalni fond za klimatske promene, a implementira se preko Svetske banke.

“Ovaj memorandum se odnosi na zemlje u slivu reke Drine, odnosno na Crnu Goru, sa kojom je već potpisan ovakav dokument, zatim na Srbiju i BiH”, rekao je Šarović.

Prema njegovim rečama, projekat ima nekoliko komponenti među kojima je integrisano, odnosno zajedničko upravljanje slivom reke Drine, jačanje kapaciteta za upravljanje u tom slivu, kao i niz konkretnih projekata koji se odnose na degradaciju zemljišta.

Šarović je dodao da će koristi od ovog projekta imati mnoge lokalne zajednice uz reku Drinu i zaključio da je ovo nastavak aktivnosti kako bi se upravljanje slivom reke Drine podiglo na veći nivo.

Kao odgovor na hitnu potrebu za efikasnijim upravljanjem vodama, odnosno ublažavanjem posledica poplava i suša u slivu reke Drine, 2010. godine, tri zemlje sliva, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija u saradnji sa Svetskom bankom, pokrenule su „Regionalnu inicijativu za Zapadni Balkan za upravljanje poplavama i sušama u slivu reke Drine“.

U Srbiji će osnovnu nadležnost za sprovođenje Projekta imati Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, odnosno Tim za upravljanje projektom u okviru Republičke direkcije za vode.

 

Izvor: http://www.mpzzs.gov.rs/memorandum-srbije-i-bih-o-upravljanju-slivom-reke-drine/#more-6736

Povratak...