f Zahtev za skladištenje opasnog otpada u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za skladištenje opasnog otpada u Subotici

23.03.2017

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada (istrošenih akumulatora), preduzeća Vlanix DOO, Zrinjskog i Frankopana 29, Subotica

23. 03. 2017.

 

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada (istrošenih akumulatora), preduzeća Vlanix DOO, Zrinjskog i Frankopana 29, Subotica, na lokaciji u Subotici, ulica Zrinjskog i Frankopana 29, katastarska parcela 1606 KO Stari grad, Subotica i u Senti, ulica Grofa Lajoša Baćanija 25, katastarska parcela 3944 KO Senta.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nadležni organ, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 i 14/16) obaveštava javnost da je:

- 27.01.2017. godine preduzeće Vlanix DOO, Zrinjskog i Frankopana 29, Subotica, podnelo zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada (istrošenih akumulatora), na lokaciji u Subotici, ulica Zrinjskog i Frankopana 29, katastarska parcela 1606 KO Stari grad, Subotica i u Senti, ulica Grofa Lajoša Baćanija 25, katastarska parcela 3944 KO Senta.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 21.04.2017. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, svaki radni dan, od 11-13 časova.

 

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85

Povratak...