f Obaveštenje da nije potrebna studija za Petrol stanicu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje da nije potrebna studija za Petrol stanicu

03.04.2017

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) obvavljuje

 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

za projekat „Stanica za snabdevanje vozila sa svetlim gorivima i tečnim naftnim derivatima“, na katastarskoj parceli 11080/5 KO Danji grad, ulica (46.076273°, 19.676841°), nosioca projekta „PETROL“ DOO. Beograd, Patrijarha Dimitrija br. 12 v, Rakovica.

 

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-70-2017.pdf

 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/10952

Povratak...