f Zahtev za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Lazarevcu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Lazarevcu

29.03.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru Organizacione celine Prerada, na katastarskoj parceli broj 1820 KO Vreoci, opština Lazarevac, Grad Beograd

29. 03. 2017.

 

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

                                               O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

 Nosilac projekta JP EPS-RB Kolubara, OC Prerada, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru Organizacione celine Prerada, na katastarskoj parceli broj 1820 KO Vreoci, opština Lazarevac, Grad Beograd.

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnje-postrojenja-za-preciscavanje-otpadnih-voda-u-okviru-organizacione-celine-prerada-na-katastarskoj-parceli-broj-182/

Povratak...