f Zaštita Specijalnog rezervata prirode “Zasavica” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zaštita Specijalnog rezervata prirode “Zasavica”

28.03.2017

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Specijalni rezervat prirode  „Zasavica”.

 

Deo područja Zasavica je 1997. godine proglašen za prirodno dobro od izuzetnog značaja i svrstano je u I (prvu) kategoriju zaštite kao Specijalni rezervat prirode. Uredbom o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” („Službeni glasnik RS”, broj 19/97) pod zaštitu je stavljena površina od ukupno 670,9989 ha, odnosno zaštitna zona površine 1.150 ha i ustanovljen režim zaštite II (drugog) stepena. Za upravljača je imenovana ekološka organizacija Pokret gorana iz Sremske Mitrovice.

 

SRP „Zasavica” nalazi se na području severne Mačve, istočno od reke Drine i južno od reke Save, na teritoriji opština Sremska Mitrovica i Bogatić.    Revizijom zaštite površina SRP „Zasavica” je uvećana za 68,2% i iznosi 1.128,5463 ha. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, u državnom vlasništvu je 62%, a u privatnom vlasništvu 38% površina. Na zaštićenom području uspostavljaju se režimi zaštite I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) stepena, kao i zaštitna zona površine 3.462,65 ha.

 

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) Specijalni rezervat prirode  „Zasavica” svrstava se u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10), područje SRP „Zasavica” pripada delu ekološki značajnog područja pod rednim br. 18 – „Zasavica”. Zbog prisustva zaštićenih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, područje Zasavice je identifikovano područje u okviru međunarodne ekološke mreže Emerald (RS0000014), međunarodno značajno područje za biljke (IPA), međunarodno i nacionalno značajno područje za ptice (RS022IBA), odabrano područje za dnevne leptire (PBA 40) i Ramsarsko područje (3RS009).

 

Imajući u vidu rezultate dosadašnjeg upravljanja SRP „Zasavica”, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da Pokret gorana iz Sremske Mitrovice i nadalje bude upravljač ovog zaštićenog područja.

 

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 9. jula 2013. godine, kada je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-postupku-pokretanja-zastite-specijalnog-rezervata-prirode-zasavica/

Povratak...