f Sastanak sa predstavnicima Švedske agencije (SIDA) - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sastanak sa predstavnicima Švedske agencije (SIDA)

30.01.2017

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i  zaštitu životne sredine, Dragan Đurica, pomoćnik pokrajinskog sekretara za monitoring i informacioni sistem, mr Hristina Radovanović-Jovin, viši savetnik-šef Odseka za monitoring životne sredine i Svetlana Marušić, viši savetnik za čistije proizvodnje, održivi razvoj i obnovljive izvore energije, prisustvovali su sastanku sa predstavnicima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), koji je organizovala Skupština APV, 30. januara 2017. godine.

Od strane direktora Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Ola Andersona, istaknuto je da Švedska, kao značajan dugogodišnji strateški partner RS u procesu pristupanja EU i kao jedan od najvećih bilateralnih donatora u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, planira da uloži više od 3 miliona evra u ovu oblast na godišnjem nivou u periodu od 2017-2019. godine.

Na sastanku su predstavljene programske i projektne aktivnosti Sekretarijata u oblasti zaštite životne sredine, kao i mogućnosti buduće saradnje u ovoj oblasti. Istaknuto je da Sekretarijat, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, već duži niz godina ima veoma intenzivnu i uspešnu saradnju sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju na realizaciji brojnih projekata u oblasti zaštite životne sredine.

Sekretarijat je uključen u realizaciju nekoliko programa/projekata koje finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, i to: ENVAP - Program podrške pripremi za pregovore sa Evropskom Unijom za poglavlje 27 (predstavnici Sekretarijata su članovi radnih grupa za sprovođenje EU direktiva iz oblasti životne sredine), PEID – Program pripreme prioritetne infrastrukture u oblasti životne sredine za finansiranje iz fondova EU - u okviru ovog programa planirana je izrada potrebne projektno - tehničke dokumentacije za projekat ''Regionalni centar za upravljanje otpadom Novi Sad'' i projekat Podrška integrisanom uvođenju prevencije i kontrole zagađenja za velike poljoprivredne farme.

U razgovoru su definisane i oblasti za buduću saradnju, posebno u oblasti upravljanja otpadom, monitoringa životne sredine, upravljanja kvalitetom ambijentalnog vazduha, razvoja informacionog sistema, zaštite klime, podizanja javne svesti i razvoja edukativnih programa i kampanja. Predstavnici Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju istakli su otvorenost i spremnost za saradnju u svim oblastima.

 

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83

Povratak...