f Podnešen zahtev za dozvolu za otpad u Kikindi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podnešen zahtev za dozvolu za otpad u Kikindi

02.02.2017

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole zaskladištenje neopasnog i opasnog otpada, operatera Eko hemik DOO, Liparije 108, Ledinci, na lokaciji operatera u Kikindi, ulica Radnička blok 44 (Bašaidski drum 25), na katastarskoj parceli 20811/12 KI Kikinda,

Nadležni organ obaveštava javnost da je 09.12.2016. godine, operater Ekohemik DOO, Liparije 108, Ledinci, podneo za izdavanje dozvole za:

•           za skladištenje neopasnog i opasnog otpada, operatera Eko hemik DOO, Liparije 108, Ledinci, na lokaciji operatera u Kikindi, ulica Radnička blok 44 (Bašaidski drum 25), na katastarskoj parceli 20811/12 KI Kikinda

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 06.03.2017. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, svaki radni dan, od 11-13 časova.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%9A%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0

Povratak...