f Sastanak o žalbi Saveta Evrope o mogućem kršenju Bernske konvencije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sastanak o žalbi Saveta Evrope o mogućem kršenju Bernske konvencije

16.03.2017

U četvrtak, 16. marta 2017. godine, u zgradi SIV III, na Novom Beogradu, održan je sastanak Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Ministarstva unutrašnjih poslova povodom razmatranja žalbi Saveta Evrope o mogućem kršenju Bernske konvencije i pripreme izveštaja o napredku u vezi preduzetih mera sprečavanja nelegalnog trovanja strogo zaštićenih vrsta ptica i nelegalne upotrebe i prometa nedozvoljenih hemijskih supstanci za zaštitu bilja (Karbofuran/Furadan 35 ST) koje su najčešći uzrok trovanja.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Sektora za zaštitu životne sredine i Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova iz Uprave granične policije, Uprave kriminalističke policije (Služba za borbu protiv organizovanog kriminala i Služba za suzbijanje kriminala) i Uprave za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (INTERPOL-EVROPOL-SELEK).

 

Na sastanku je dogovoreno da se intenzivira postupak donošenja Protokola o postupanju i saradnji organa i organizacija u suzbijanju nelegalnog ubijanja, zarobljavanja i trgovine divljim životinjskim vrstama na Vladi.

U skladu sa delokrugom rada uspostaviće se kontinuirana kontrola i nadzor uključujući efikasan i efektivan uviđaj na licu mesta u saradnji sa javnim tužiocem kao i razmena detaljnih informacija po prijavama o nelegalnim aktinvostima.

 

Izvor:http://www.eko.minpolj.gov.rs/sastanak-ministarstva-poljoprivrede-i-zastite-zivotne-sredine-i-ministarstva-unutrasnjih-poslova-povodom-razmatranja-zalbi-saveta-evrope-o-mogucem-krsenju-bernske-konvencije/

Povratak...