f Uredba i studija zaštite o proglašenju zaštićenog staništa „Tolinciˮ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uredba i studija zaštite o proglašenju zaštićenog staništa „Tolinciˮ

08.03.2017

U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/2016), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine  oglašava

 

JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE I STUDIJI ZAŠTITE O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG STANIŠTA  „TOLINCIˮ

 

Područje Zaštićeno stanište „Tolinci” koje se predlaže za zaštitu, nalazi se na teritoriji grada Beograda i obuhvata delove područja katastarskih opština Progar i Petrovčić, na teritoriji opštine Surčin.

JAVNI UVID O PREDLOGU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE O ZAŠTITI ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „TOLINCIˮ ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 20 DANA, OD 6. MARTA DO 26. MARTA 2017. GODINE.

 

Predlog uredbe o proglašenju Zaštićenog staništa „Tolinci” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja iz čl 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 9 do 14 časova u prostorijama Zavoda za zaštitu prirode, Novi Beograd, dr Ivana Ribara 91, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 657. Javna prezentacija dokumenata o zaštiti biće održana u ponedeljak, 14. mart 2017. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama opštine Surčin.

 

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 26. martom 2017. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na emejl adrese:

 

lidija.stevanovic@eko.minpolj.gov.rs;

aleksandra.doslic@eko.minpolj.gov.rs

 

ili poštom sa naznakom „PREDLOG UREDBE O PROGLAŠENJU ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „TOLINCIˮ – JAVNA RASPRAVA, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Omladinskih brigada 1

11070 Novi Beograd

 

JAVNA RASPRAVA o dokumentima o zaštiti u okviru koje će biti razmatrane primedbe dostavljene tokom javnog uvida održaće se u ponedeljak, 14. marta 2017. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama u prostorijama opštine Surčin.

Javnu raspravu vodi komisija koju obrazuje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU biće objavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine  i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Povratak...