f Obaveštenje o postupku zaštite odlika „Maljen” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o postupku zaštite odlika „Maljen”

21.02.2017

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Maljen”.

 

Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u zapadnom delu Srbije, na severu Valjevskih planina i obuhvata delove Grada Valjevo i opština Požega, Gornji Milanovac i Mionica. Prostire se na površini od ukupno 10.104,8364 ha, u rasponu od 414 m do 1.104 m nadmorske visine. Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu u PIO „Maljen” oko 53% površina zaštićenog područja pripada privatnom vlasništvu, dok državnim i ostalim oblicima vlasništva pripada oko 47%.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) Predeo izuzetnih odlika „Maljen” svrstava se u II kategoriju – pokrajinskog/regionalnog, odnosno velikog značaja.

 

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10), područje PIO „Maljen” pripada delu ekološki značajnog područja br. 33 – „Valjevske planine”. Imajući u vidu postojeće stanje prirodnih vrednosti i očekivane aktivnosti na zaštićenom području, kao i imovinsko-pravne odnose, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje PIO „Maljen” bude povereno Javnom preduzeću „Srbijašume” iz Beograda.

 

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 4.1.2017. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-postupku-pokretanja-zastite-predela-izuzetnih-odlika-maljen/

Povratak...