f Master kurs za civilni sektor - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Master kurs za civilni sektor

21.02.2017

Državna sekretarka, dr Stana Božović, prisustvovala je otvaranju Master kursa namenjenog civilnom sektoru na temu trenutnog statusa pregovora sa Evropskom Unijom u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena.

 

Master kurs se održava od 20. do 24. februara, u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) a u okviru CSOnnect programa, finansiranog od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu pomoć (SIDA).

 

Master kurs je otvoren uvodnim izlaganjem izvršnog direktora REC-a, gospodina Mihaila Dimovskog, koji je u svom obraćanju predstavnicima organizacija dobitnicama grantova u okviru programa CSOnnect, naglasio da je REC upoznat sa složenim sistemom i aktuelnim problemima u životnoj sredini, koji zahtevaju sprovođenje velikih promena i tehničku spremnost svih aktera u procesu. Zakonodavstvo Evropske unije predstavlja jedno od najrazvijenijih i najobimnijih zakonodavstava, koje sadrži veliki broj standarda i regulativa. Pregovarački proces vodi Vlada RS ali organizacije civilnog društva imaju svoju ulogu u procesu i uvid u isti i utiču u doprinosu procesu pridruživanja. Uloga OCD je značajna jer može pripremiti zajednicu i upoznati je sa brojnim direktivama i propisima Evropske unije, istakao je gospodin Dimovski.

 

Državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Stana Božović je dala podršku aktivnostima REC-a, predstavila je planove Ministarstva i strateška dokumenta i obavestila prisutne o toku pregovaračkog procesa i dodala da je jedan od osnovnih preduslova za ispunjavanja zadataka koji se odnose na poglavlje 27 jeste uključenost šireg društvenog pojasa svih zainteresovanih strana, ali i građana kao i njihova aktivna participacija, sa posebnim osvrtom na to da su organizacije civilnog društva, fakulteti, lokalne samouprave i građani partneri Ministarstva u čitavom procesu.

 

Pored navedenih tema, na Master kursu razgovaraće se i o kvalitetu voda, klimatskim promenama, upravljanju otpadom, kontroli industrijskog zagađenja, zaštiti prirode,  horizontalnom zakonodavstvstvu, postojećim skrininig izveštajima i trenutnoj pregovaračkoj poziciji Srbije, nadležnostima, planovima za buduću transpoziciju i izazovima u finansiranju.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/master-kurs-namenjen-civilnom-sektoru-na-temu-trenutnog-statusa-pregovora-sa-evropskom-unijom-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-i-klimatskih-promena/#more-21136

Povratak...