f Subotica – Rešenje na Studiju Radio bazne stanice u Đurđinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica – Rešenje na Studiju Radio bazne stanice u Đurđinu

17.02.2017

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Dana 14.02.2017. godine nosiocu projekta „VIP MOBILE“ DOO Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 21, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Radio bazna stanica „NS2367 02 SU Đurđin“, na katastarskoj parceli 2644/2 KO Đurđin, ulice: Bose Miličevića bb (45.948710°, 19.538547°).

Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-43-2017.pdf

Izvor:  http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/10839

Povratak...