f Subotica – Potrebna studija za FM predajnik - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica – Potrebna studija za FM predajnik

13.02.2017

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) obvavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

za projekat „FM predajnik na lokaciji Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15“, na katastarskoj parceli 3723 KO Stari grad, Subotica, ulica Trg Cara Jovana Nenada br. 15 (46.1019470, 19.6648370), nosioca projekta „B92“ a.d. Beograd, Autoput za Zagreb br. 22.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-13-2017.pdf

 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/10830

Povratak...