f Subotica - Zahtev za izgradnju skladišta za opasne materije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica - Zahtev za izgradnju skladišta za opasne materije

08.02.2017

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - „Za izgradnju skladišta za zapaljive i opasne materije (skladišni objekat)“ - „BAMA“ DOO

 

08.02.2017.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Investitor „BAMA“ DOO, Matije Korovina br. 17, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „Za izgradnju skladišta za zapaljive i opasne materije (skladišni objekat)“ zaveden pod brojem IV-08/I-501-65/2017, a koji se planira na katastarskoj parceli 33964/1 KO Donji grad, (46.081330⁰;19.639556⁰).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat,  soba 129).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstivima javnog informisanja u skladu sa članom 29. Stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/10821

 

Povratak...