f Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite „Venerina padina” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite „Venerina padina”

06.02.2017

Na osnovu člana 42. stava 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja revizije zaštite Specijalnog rezervata prirode „Venerina padina”.

 

Zbog svojih prirodnih vrednosti i potrebe njihovog očuvanja, lokalitet Venerina padina je 2005. godine proglašen za zaštićeno područje od izuzetnog značaja, odnosno zaštićeno područje I (prve) kategorije i to kao specijalni rezervat prirode. Uredbom o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Venerina padina” („Službeni glasnik RS”, 4/05) obuhvaćena je površina od 0,2724 ha i ustanovljena su dva režima zaštite: I (prvi) i II (drugi) stepen. Za upravljača SRP „Venerina padina” imenovano je Ugostiteljsko-turističko preduzeće Hotel „Mir”.

 

Cilj revizije zaštite i izrade nove Studije, odnosno donošenja novog akta o zaštiti je usaglašavanje sa izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) i upotpunjavanje podataka o stanju i statusu područja na osnovu novih stručnih saznanja, kao i promena upravljača zaštićenog područja.

 

Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se u jugoistočnoj Srbiji u dolini Zvonačke reke, leve pritoke Jerme, na teritoriji opštine Babušnica. Predloženo područje obuhvata površinu od 0,2927 ha. Maksimalna nadmorska visina je 670 m, a minimalna 646 m.

 

Na zaštićenom području „Venerina padina” koje se predlaže za zaštitu kao zaštićeno stanište ustanovljava se režim zaštite II (drugog) stepena. Prema strukturi površina katastarske opštine Zvonce po vlasništvu, u Zaštićenom staništu „Venerina padina” privatnom vlasništvu pripada oko 93% površina, dok državnim i ostalim oblicima vlasništva pripada oko 7%.

 

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, br. 102/10), zaštićeno područje „Venerina padina” je deo ekološki značajnog područja br. 85 – „Jerma”.

 

Zbog prisustva određenih ugroženih životinjskih vrsta i prioritetnog tipa staništa, utvrđenih u skladu sa Rezolucijom 4. i 6. Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, Zaštićeno stanište „Venerina padina” je identifikovano područje  u okviru međunarodne ekološke mreže Emerald (RS0000040).

 

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, br. 97/15) Zaštićeno stanište „Venerina padina” se svrstava u I (prvu) kategoriju – zaštićeno područje od izuzetnog značaja.

 

Imajući u vidu postojeće stanje, odnosno da je upravljač Ugostiteljsko-turističko preduzeće Hotel „Mir” nakon stečajnog postupka izgubio pravo upravljanja nad zaštićenim područjem, Zavod za zaštitu prirode Srbije predlaže da upravljanje Zaštićenim staništem „Venerina padina” bude povereno Javnom preduzeću „Srbijašume” iz Beograda, a koje obavlja poslove čuvanja i upravljanja Specijalnim rezervatom prirode „Jerma”.

 

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 5.12.2016. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-postupku-pokretanja-zastite-zasticenog-stanista-venerina-padina/

Povratak...