f Sprečiti dalji uliv otpadne vode u Palićko i Ludaško jezero - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sprečiti dalji uliv otpadne vode u Palićko i Ludaško jezero

20.01.2017

Savetnik i član Radne grupe za sanaciju Palićkog i Ludaškog jezera, hidrolog Mišel Roman, izjavio je da je neohodna izgradnja kanalizacione mreže i njeno povezivanje na gradski prečistač da bi se sprečio dalji uliv otpadnih voda u ova jezera. Roman je rekao novinarima da naselje Palić ima oko 7,5 hiljada stanovnika i da svega 40 odsto naselja ima nekakvu kanalizacionu mrežu koja, međutim, nije priključena na prečistač otpadnih voda, već se direktno uliva u jezero.

“Ova kanalizaciona mreža samo skuplja otpadnu vodu i bez bilo kakvog tretmana ovakva voda se uliva u kanal i direktno u jezero Ludaš”, rekao je Roman.

Prema njegovim rečima, neophodno je dalje sprečavanje zagađenja jezera i zbog toga je važno da se građani Palića izjasne da li žele da se izgradi kanalizaciona mreža u ovom naselju kako bi se nakon njene izgradnje nastavilo sa realizacijom projekta sanacije ovih jezera.

“Treba postaviti zeleni zaštitni pojas oko jezera da bi se ono zaštitilo od negativnih poljoprivrednih uticaja, povećati efikasnost rada gardskog prečistača i biomanipulacije koja je prošle godine pokazala da više od 90 odsto ribljeg fonda u jezeru Palić čini srebrni karaš, takozvana babuška, koja se masovno razmnožava, štetna je jer ne dozvoljava razvijanje neophodnih planktona u jezeru”, kazao je Roman i dodao da je kvalitet vode u jezeru Palić sada mnogo bolji nego što je bio pre tri ili četiri godine.

Građani Palića do kraja januara treba da se izjasne da li su zainteresovani za priključenje na buduću kanalizacionu mrežu, koja bi trebala da bude izgrađena do sredine 2017. godine. Obrasci za izjave mogu da se preuzmu na zvaničnom sajtu grada Subotice (http://www.subotica.rs/documents/pages/10737_4.pdf)  ili na sajtu JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Cena priključka na vodovodnu mrežu je 27.021 dinar sa PDV-om. Kod avansnog plaćanja odobrava se popust od 20 procenata, a iznos je moguće platiti na 24 rate.

Izgradnja kanalizacione mreže realizuje se u okviru programa sanacije jezera i zaštite biodiverziteta u Palićkom i Ludaškom jezeru, vredan 6,5 miliona evra, koji finansira nemačka razvojna banka KfW.

 

Izvor: http://maglocistac.rs/roman-spreciti-dalji-uliv-otpadne-vode-u-palicko-i-ludasko-jezero/

Povratak...