f Izveštaj o radu Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine za 2016. godinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izveštaj o radu Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine za 2016. godinu

19.01.2017

Sektor inspekcije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u skladu sa nadležnostima u vršenju inspekcijskog nadzora u sprovođenju propisa iz oblasti zaštite životne sredine, održivom korišćenju ribljeg fonda i zaštiti od jonizujućih zračenja sačinio je Izveštaj o radu za 2016. godinu.

Ostvareni rezulatati prikazani u Izveštaju o radu Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine za 2016. godinu nedvosmisleno ukazuju da je osvojena još jedna stepenica na putu izgradnje efikasnog sistema sprovođenja mera zaštite životne sredine, jačanju svesti za očuvanje životne sredine, kao i implemetaciji pravnih tekovina EU.

Svesni da je pred nama dug put pun izazova, duboko verujemo da su ostvareni rezulati 2016. godine putokaz, da zajedno možemo i moramo u narednom periodu uložiti sva raspoloživa znanja i resurse kako bi očuvali zdravu životnu sredinu za buduće genaracije.

Saglasno odredbama člana 44. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15) godišnji izveštaj o radu inspekcija objavljuje na svojoj internet stranici.

Izveštaj o radu Sektora inspekcije za zaštitu životne sredine za 2016. godinu možete preuzeti http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/izvestaji/Godisnji_izve%C5%A1taj_2016.pdf

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/izvestaj-o-radu-sektora-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine-za-2016-godinu/#more-21019

Povratak...