f Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju

30.12.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje: 

OBAVEŠTENJE

 O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Dana 30.12.2016. godine nosiocu projekta PP „RAVNICA„ A.D., Bajmok, Zubačište br. 72 BAJMOK, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:  „I FAZA REKONSTRUKCIJE TOVILIŠTA MESNATIH SVINJA KAPACITETA 3750 TOVLJENIKA U TURNUSU“ na katasterskoj parceli 7572 KO Bajmok (45.996252°, 19.395283°).

Povratak...