f Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

19.12.2016

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu-„Izgradnja objekta „5“ i „5A“ - objekat namenjen za rekreativne aktivnosti i gasna kotlarnica (objekat u kompleksu Ustanove studentsko odmaralište Beograd, PJ Palić. 

19.12.2016.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitui životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Nosioc projekta „ARHIFORM“ D.O.O., Beograd, Vladimira Tomanovića br. 35, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „Izgradnja objekta „5“ i „5A“ - objekat namenjen za rekreativne aktivnosti i gasna kotlarnica (objekat u kompleksu Ustanove studentsko odmaralište Beograd, PJ Palić na Paliću)”, zaveden pod brojem IV-08/I-501-371/2016, a koji se planira na katastarskoj parceli 1349 KO Palić.

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 129).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10712

Povratak...