f Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

13.12.2016

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu “Privremeno skladištenje istrošenih akumulatora Vlanix doo.

13.12.2016.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:
 
OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA 
ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 
Nosilac projekta „VLANIX“ D.O.O. Subotica, Zrinjskog i Frankopana br. 29, podneo je dana 9.12.2016. godine pod brojem IV-08/I-501-357/2016, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „PRIVREMENO SKLADIŠTENJE ISTROŠENIH AKUMULATORA“, na katastarskoj parceli 1606 KO Stari Grad, Subotica, ulica Zrinjskog i Frankopana br. 29 (46.106241°, 19.654635°).
Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 129).
Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Povratak...