f AC SU - Sumiranje rada u 2016. godini - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Sumiranje rada u 2016. godini

30.11.2016

Kraj godine je prilika da se sagledaju rezultati rada koje je 30. novembra 2016. godine, prezentovala, Snježana Mitrović, rukovodilac Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica.  

Podsećanja radi na inicijativu Udruženja TERRA’S, a uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – Misija OEBS u Srbiji, Arhus centar je otvoren 2011. godine potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Ministarstva životne sredine, Grada Subotice i Otvorenog univerziteta.

Zahvaljujući podršci upravo resornog Ministarstva, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i životnu sredinu, Grada Subotice i OEBS, Misija u Srbiji preko projekta „Značaj informisanja i učešća građana u odlučivanju za unapređenje životne sredine”, pretočeno u brojke, urađeno je sledeće:

-          Organizovano je ili se učestvovalo na dvadesetak raznih skupova, od okruglih stolova i debata, do seminara i predavanja;

-          Na edukativnim seminarima za studente, srednjoškolce, advokate i pravnike, kao i predstavnike mesnih zajednica i građane bilo je više od dve stotine učesnika;

-          Učestvovalo se ili je dato mišljenje na desetak predmeta na javnim uvidima ili raspravama, posebno na Studije o proceni uticaja objekata na životnu sredinu;

-          Jedan od najvažnijih zadataka jeste rešavanje ekoloških problema građana koji se obraćaju telefonom, pismenim putem ili dolaskom direktno u centar u određenim terminima o kojima su obaveštavaju putem Interneta ili medija. U proteklih godinu dana bilo je 15-tak prijavljenih slučajeva, većina je rešena samostalno ili u saradnji sa Kontakt centrom 024 ikojima je prosleđivano (zašto je dozvoljeno investitoru da zatvori ulucu kod Gimnazije i da li plaća naknadu, ko otkupljuje staklo, nesaveni komšija koristi tekstil i staru obuću za loženje i sl.), dok ima onih na čijim predmetima se radi godinama (problemi stanovnika Titogradske ulice zbog Azila za pse, kao i Skadarlijske ulice zbog operatera ”Dado metal”, koji na drugoj lokaciji pod nazivom“ECO METALOLOGISTIC” traži dozvolu za rad, a prema rečima predstavnika MZ “Zorka” tu se već radi iako nemaju rešenje. Javni uvid je u toku, a za 26. decembar 2016. godine je zakazana javna prezentacija Studije u 10 časova u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine.

-          Izdata dva broja ekološkog informatora “HORIZONTI” i peta po redu publikacija “Kvalitet stanja životne sredine u Severnobačkom okrugu – Subotica, Bačka Topola i Mali Idjoš za 2015. godinu”

-          Publikacija je pretočena u film ”Kvalitet stanja životne sredine Subotice”

Sve je postavljeno na www.terras.org.rs, www.aarhussu.rs i www.subotica.rs

Mediji su upoznati i sa projektom “Otpad je briga svih nas” koji je od juna do oktobra 2016. godine realizovan preko javnih radova na osnovu konkursa Grada Subotice. Između ostalog, organizovano je pet akcija na različitim lokacijama kao što su Kelebijska šuma i Žednički kanal. Procena organizatora je da je ukupno u svih pet akcija prikupljeno više od pet kubika smeća, a posebne se odvajala PET ambalaža, plastika i papir, koje je otkupio Eco Fenix B Team d.o.o. Subotica, partner na projektu. Akcija je imala i humanitarni karakter, te je odlučeno da se uplatiti 10 hiljada dinara Školskom centru za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećenih lica sa Domom učenika “Dositej Obradović” u Subotici.

Što se tiče „Akcionog plana razvoja organske proizvodnje na teritoriji Grada Subotice od 2015. do 2020. godine“ (APROPS) koji je 2015. jednoglasno usvojen u Skupštini grada Subotice, odmah se počelo sa implementacijom i ove godine su organski proizvođači dobili oko dva  miliona dinara. Analizom statističkih podatka, u 2016. godini je u Subotici registrovano 17 proizvođača koji se bave organskom proizvodnjom hrane. U prošloj godini ukupno su obrađivali oko 500 ha, a značajan deo od navedene površine (oko 250 ha) je u zakupu. Krajem prošle godine nije realizovan zakup  navedene površine što se odrazilo na smanjenje ukupnih površina u 2016.

 

Planovi za narednu godinu su usmereni na tzv. “zelenu ekonomiju” (organsku proizvodnja i upravljanje otpadom) koja podrazumeva razvoj uz zaštitu životne sredine i povećanje broja radnih mesta. Takođe, očekujemo angažovanje na informisanju građana i edukaciji poljoprivrednika u sklopu programa sanacije jezera Palić i Ludaš, rekla je na kraju, Snježana Mitrović, rukovodilac TERRA’S-a i Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica.

 Kompletan zvučni zapis sa konferencije za novinare možete poslušati na https://www.subotica.info/2016/11/30/ucesce-gradana-u-odlucivanju-za-unapredivanje-zivotne-sredine

Povratak...