f Godišnji izveštaj Evropske komisije za 2016. - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Godišnji izveštaj Evropske komisije za 2016.

14.11.2016

Objavljen je Izveštaj Evropske komisije o napretku Republike Srbije u 2016. godini u procesu pridruživanja u kojem je i Poglavlje 27. Zaštita životne sredine i klimatske promene. U njemu je, između ostalog, navedeno:

Srbija je postigla izvestan nivo pripremljenosti u ovoj oblasti. Ostvaren je izvestan napredak u daljem usklađivanju politika i zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u oblasti otpada, zaštite prirode i klimatskih promena. Srbija je poboljšala strateško planiranje i osnovala Zeleni fond, što su bile ključne preporuke u 2015. U narednom periodu, Srbija treba naročito da:

→ poveća administrativne i finansijske kapacitete jačanjem monitoringa i izveštavanja koje sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine, obezbeđujući adekvatna sredstva za novi instrument za finansiranje delovanja u oblasti životne sredine (Zelenom fondu) i poboljša međuinstitucionalnu koordinaciju na centralnom i lokalnom nivou;

→ pojača napore u sprovođenju i izvršavanju, uključujući tu i zatvaranje deponija koje nisu u skladu sa pravnim propisima, ulaganje u razvrstavanje i reciklažu otpada, poboljšanje praćenja kvaliteta vazduha i postizanje napretka u upravljanju rečnim slivovima;

→ ratifikuje Pariski sporazum i počne da ga sprovodi, uključujući tu i razvoj sveobuhvatne strategije za klimatske promene koja će biti u skladu sa Okvirom EU za period do 2030. za klimatsku i energetsku politiku i dobro integrisana u sve relevantne sektore.

U oblasti horizontalnog zakonodavstva, Srbija je 2015. usvojila plan prenošenja isprovođenja. U martu  2016. Srbija je uspostavila novi instrument za finansiranje pri ministarstvu (Zeleni fond), koji bi trebalo da počne sa radom 1. januara 2017. Srbija je postigla visok nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama EU. Postignut je dalji napredak u prenošenju direktiva EU u oblasti pristupa javnosti informacijama o životnoj sredini i učešću javnosti u donošenju odluka u oblasti životne sredine.

Između ostalog, Srbija je otvorila peti Arhus centar u decembru 2015. Potrebno je uložiti dodatne napore da se poboljša delotvornost javnih rasprava. Poboljšan je proces procene uticaja na životnu sredinu ali ga treba dodatno ojačati, naročito za projekte u oblasti hidroenergije i rudarstva, delom i tako što će se poboljšati kapaciteti na svim nivoima. Treba proširiti strateške procene uticaja na životnu sredinu tako da pokrivaju sve relevantne planove i programe. Potrebno je postići dalji napredak u prenošenju i sprovođenju preostalih horizontalnih komponenti direktiva u oblasti životne sredine.

Celokupan deo izveštaja koji se odnosi na 27. Poglavlje može se pročitati na 87. strani http://www.pregovarackagrupa27.gov.rs/?wpfb_dl=129.

Povratak...