f Konkurs za ustupanje ribarskih područja na korišćenje - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konkurs za ustupanje ribarskih područja na korišćenje

11.11.2016

Na osnovu člana 5. st. 1. i 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 128/14), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, oglašava
K O N K U R S  ZA USTUPANjE RIBARSKIH PODRUČJA NA KORIŠĆENjE
Konkursna dokumentacija (obrasce konkursne možete preuzeti ovde)  se podnosi u pisarnici neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredineOmladinskih brigada 111070 Novi Beograd
u roku od 14 dana od dana objavljivanja Konkursa za ustupanje na korišćenje ribarskih područja u dnevnom listu Danas.
Konkursna dokumentacija podnosi se u koverti sa naznakom:PRIJAVA NA KONKURS ZA USTUPANjE NA KORIŠĆENjE RIBARSKOG PODRUČJAnaziv ribarskog područja – NE OTVARATI.
Konkursna dokumentacija podneta po isteku navedenog roka kao i prijave sa nepotpunom, neurednom, nečitkom, neispravnom ili netačnom dokumentacijom, neće se uzeti u razmatranje.
Napomena: ne dostavljati dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom jer ista neće biti uzeta u razmatranje.
Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem mejla:boban.stojanovic@eko.minpolj.gov.rs

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/

Povratak...