f Švedska je značajan dugogodišnji i strateški partner Republike Srbije u procesu pristupanja EU - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Švedska je značajan dugogodišnji i strateški partner Republike Srbije u procesu pristupanja EU

09.11.2016

Државна секретарка, др Стана Божовић, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, је одржала састанак са генералним директором међународне развојне помоћи Министарства спољних послова Владе Краљевине Шведске, Јоханесом Ољелундом са сарадницима, замеником амбасадора Краљевине Шведске у Београду, Јоахимом Верном, и директором шведске развојне помоћи у Београду, Ола Андерсоном.

Разлог за посету делегације Владе Краљевине Шведске Министарству пољопривреде и заштите животне средине представља чињеница да је Шведска један од најзначајнијих донатора Владе Републике Србије за област заштите животне средине. Подсећања ради, само у априлу ове године, Влада Републике Србије је усвојила 4 Закључка Владе у циљу потписивања 4 специфична билатерална споразума са Краљевином Шведском, вредности око 9,5 милиона еура.

“Краљевина Шведска је значајан дугогодишњи и стратешки партнер Републике Србије у процесу приступања Европској унији и један од највећих донатора, нарочито за облас заштите животне средине. Кроз процес приступања и чланства у ЕУ, Република Србија треба да реализује велики број инфраструктурних инвестиција у области животне средине. С тим у вези, потребно је извршити припрему великог број висококвалитетних, релевантних и зрелих инфраструктурних пројеката, пре свега у области управљања чврстим отпадом и отпадним водама, као и припремити и применити значајна искуства Шведске у области политика које уређују област заштите животне средине.“, истакла је државна секретарка Божовић.

“Краљевина Шведска је изузетно задовољна са досадашњом сарадњом са Републиком Србијом и у будућности ће наставити са подршком  области животне средине.  Посебно је важно подизање капацитета на свим нивоима како би се ова значајна област која прожима све сегменте  друштва добила на значају, као што је то случај у Краљевини Шведској “, изјавио је господин Јоханес Ољељунд.

Министарство тренутно спороводи 6 различитих програма и пројеката у области заштите животне средине, који се финансирају из програма помоћи Владе Краљевине Шведске. То су: 1) програм подршке припреми за преговоре са Европском Унијом за поглавље 27, ЕNVAP фаза 3, вредности 2,8 милиона евра, затим 2) програм припреме приоритетне инфраструктуре у области животне средине за финансирање из фондова ЕУ, PEID, вредности 3,1 милион евра, 3) програм подршке развоју политика и људских капацитета за развој заштите животне средине у Србији, EISP II, вредности 2,84 милиона евра, 4) Подршка  интегрисаном увођењу превенције и контроле загађења за велике пољопривредне фарме 5) подршка развоју управљања хемикалијама и биоцидима у Републици Србији 6) Пројекат стабилизације и проширења санитарне депоније “Дубоко“ у Ужицу.

Неки од најзначајнијих резултата у сарадњи две Владе у области заштите животне средине су: успешно вођена припрема за преговарачки процес за поглавље 27, чији је резултат најављено отварање поглавља без почетних мерила и стратешки документ развоја животне средине у Србији за наредних 25 година, “Статус и планови преношења и спровођења правног оквира ЕУ за поглавље 27, животна средина и климатске промене“, затим отварање регионалне санитарне депоније у Панчеву, пуштање у рад постројења за пречишћавање отпадних вода у Белој Цркви, успостављање система раздвајања отпада у домаћинствима у општини Ариље, изградњу рециклажног дворишта у Бајиној Башти и трансфер станице у граду Чачку

Povratak...