f Javni uvid o predlogu Strategije o zaštiti prirode - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni uvid o predlogu Strategije o zaštiti prirode

09.11.2016

U skladu sa članom 112. Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/2016), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine  oglašava 
JAVNI UVID O PREDLOGU STRATEGIJE O ZAŠTITI PRIRODE
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, nadležno za sprovođenje UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti izvršilo je reviziju Strategije biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period 2011-2018 („Službeni glasnik RS“, broj 13/11) u skladu sa globalnim Strateškim planom konvencije za period 2011-2020 i relevantnim Aiči ciljevima biološke raznovrsnosti usvojenim u Nagoji, Japanu na desetom zasedanju Konferencije članica ove konvencije. Ministarstvo je zajedno sa UNDP kancelarijom u Srbiji implementiralo projekat „Planiranje očuvanja biološke raznovrsnosti na nacionalnom nivou kao podrška imlementaciji Strateškog plana Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period 2011-2020 u Republici Srbiji”, koji je finansiran iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) sa ciljem integrisanja obaveza koje proizilaze iz konvencije u nacionalne, razvojne i sektorske planske okvire u skladu sa Strateškim planom UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period od 2011. do 2020. godine.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine koordiniralo je rad Radne grupe za reviziju Strategije o biološkoj raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine, čiji je zadatak bila izrada nacrta revidirane strategije.
U skladu sa članom 112. Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/2016) Vlada donosi Strategiju zaštite prirode. Strategijom se utvrđuju dugoročni planski okvir i politika integralne zaštite prirode uključujući očuvanje biodiverziteta, predela i geonasleđa.
Startegija sadrži analizu stanja, ciljeve, glavne zadatke, mere, aktivnosti i instrumente očuvanja i unapređenja biološke raznovrsnsoti, predela i geonasleđa, razvoj mreže zaštićenih područja i ekološke mreže. Ciljevi i mere očuvanja biološke raznovrsnosti i akcioni plan za njihovo sprovođenje sadržani su u ovom dokumentu.
JAVNI UVID O PREDLOGU STRATEGIJE O ZAŠTITI PRIRODE ODRŽAĆE SE U TRAJANjU OD 10 DANA, OD 14. NOVEMBRA DO 24. NOVEMBRA 2016. GODINE.Predlog strategije o zaštiti prirode, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 900 do 1400 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, soba 324.
Predlog strategije možete preuzeti ovde.
Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 24. novembrom 2016. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na emejl adrese:
ekoloskemreze@eko.minpolj.gov.rsaleksandra.doslic@eko.minpolj.gov.rs
ili poštom sa naznakom:
„PREDLOG STRATEGIJE O ZAŠTITI PRIRODE ”Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredineOmladinskih brigada 111070 Beograd.
2. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU biće objavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/

Povratak...