f AC SU - Pravo na zaštićenu životnu sredinu za sada samo na papiru - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Pravo na zaštićenu životnu sredinu za sada samo na papiru

19.10.2016

U organizaciji Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica, u sredu, 19. oktobra 2016. godine, održan je seminar u okviru projekta “Značaj informisanja i učešća građana u odlučivanju za unapređivanje životne sredine” podržanog od od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za životnu sredinu, Grada Subotice i OEBS, Misija u Srbiji.

Na seminaru su pozvani mladi advokati, članovi Advokatske komore Vojvodina – podružnica Subotica i studenti budući pravnici, da bi se obučili, posebno u vezi sa trećim stubom Zakona o Arhuskoj konvenciji: pravo na pravnu zaštitu po pitanjima zaštite životne sredine. Evidentan je manjak obučenog kadra u Srbiji iz ove tematike, te je cilj bio da se informišu, a time i zainteresuju advokati i pravnici ili oni koji se školuju za ovaj poziv, da se bave i uhvate u koštac sa predmetima iz ove oblasti.

Osim upoznavanja sa osnovama Zakona o potvrđivanju Arhuske konvencije, te drugim najznačajnijim ekološkim zakonskim aktima, akcenat je dat na konkretne predmete iz prakse i izazove na koje advokati nailaze imajući u vidu da ni sudije nisu u dovoljnoj meri upoznate sa ovom tematikom. Takođe, im je predočeno iskustvo poverenika informacija od javnog značaja u primeni Zakona o Arhuskoj konvenciji.

Na početku je predstavljen rad Udruženja TERRA'S i Arhus centra, kako bi učesnici bili upoznati o mogućnostima saradnje, posebno kod rešavanja ekoloških problema građana. Podeljeni su im priručnici iz biblioteke Arhus centra, kao što su: „Pravni instrumenti ekološke zaštite“ i „Praktikum o pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine u upravnom postupku i upravnom sporu“.

Predavači su bili eminentni stručnjaci iz ove oblasti: Dr Mirjana Drenovak Ivanović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Sreten Đorđević, jedan od retkih advokata u Srbiji koji se bavi ekološkim slučajevima.

Povratak...