f Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

12.10.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitui životne sredine i održivi razvoj OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „VIP MOBILE“ DOO Beograd, Omladinskih brigada br. 21, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: radio bazne stanice „NS2470_02 SU_Subotica_Veterinarski_zavod“ zaveden pod brojem IV-08-501-315/2016, a koji se planira na katastarskoj parceli 12018/3 KO Donji grad, (46.077799⁰, 19.679872⁰).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, II sprat, soba 226).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstivima javnog informisanja u skladu sa članom 29. Stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10568

Povratak...