f Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije

17.10.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat „Skladište plato za tretman metalnog i plastičnog otpada“, na katastarskoj parceli 23106/1, 23110/3, 23111/2 KO Stari grad, put Edvarda Kardelja br. 122, (46.126711°, 19.609318°), nosioca projekta „ECO METALOLOGISTIC“ DOO Kelebija, put Edvarda Kardelja br. 122.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi:http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/IV-08-501-277-2016.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10573

Povratak...