f Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu

21.09.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „PATENT CO“ DOO Mišićevo, Vlade Ćetkovića br. 1, podneo je dana 16.09.2016.pod brojem IV-08-501-289/2016, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: “Izgradnja parne kotlarnice u sklopu kompleksa Patent Co u Mišićevu” na katastarskoj parceli 10624 KO Bajmok, ulice Nova 2 (46.993953°, 19.484877°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova počev od 23.09.2016 od .21.10.2016.godine a javna prezentacija Studije održaće se 24.10.2016 .2016. godine u 12 časova u prostorijama Odseka.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10513

Povratak...