f Vojvodina: OBAVEŠTENjE o urađenom nacrtu integrisane dozvole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vojvodina: OBAVEŠTENjE o urađenom nacrtu integrisane dozvole

12.09.2016

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine uradio nacrt integrisane dozvole za operatera ''KERAMIKA KANjIŽA'' d.o.o. iz Kanjiže, broj 130-501-1400/2011-06 od 14.06.2011, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnja zidnih i podnih keramičkih pločica i ukrasnih elemenata (listela i bordura), na lokaciji u Kanjiži, ul. Horgoški put bb, katastarska parcela 5099 K.O. Kanjiža.

Uvid u urađeni nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Nacrt dozvole se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...