f “Otpad je briga svih nas” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

“Otpad je briga svih nas”

07.08.2016

Udruženje TERRA’S je u junu započeo sa realizujom petomesečnog projekta “Otpad je briga svih nas” za koji su sredstva obezbeđena preko javnih radova na osnovu konkursa Grada Subotice. Osim akcija čišćenja i uređenja dela Kelebijske šume i okoline jezera Kudeljara u Bajmoku, osnovni cilj je da se prikupe podaci o količini i vrsti ambalažnog otpada koja nastaje u domaćinstvima. 

Naime, projekat je zasnovan na anketnom istraživanju koje je, u saradnji sa Eco Fenix B Teamom, TERRA’S spoveo tokom 2012. godine. Tada je iz 15 ulaza gde su postavljeni džambo-džakovi, prikupljeno oko 8000 kg ambalažnog otpada: od papira, plastike, limenki i gvožđa do PET ambalaže. Prema mišljenju građana, urednost i čistoća grada i prigradskih naselja, ne zavise samo od rada nadležnih službi, već umnogome i od kulture ponašanja stanovništva. Dok neki opravdanje za bacanje otpada gde mu nije mesto, nalaze u nedostatku korpi za njihovo odlaganje, drugi, pak, smatraju da je glavni problem nedovoljno razvijena ekološka svest kod pojedinaca.

Kroz ovaj projekat javnih radova će se doći do podataka da li sva domaćinstava i dalje odvajaju ambalažni otpad, odnosno zašto neki više nisu u ovom sistemu, ali i tome da li je došlo do povećanja ili smanjivanja količine selektovanog otpada. U dva domaćinstva se vodi evidencija o količini odvojenog ambalažnog i ostalog otpada. U toku javnih radova će se obaveštavati javnost preko sredstava javnog informisanja i internet strane Udruženja TERRA’S i Eco Fenix B Teama.

Svi ovi podaci će biti od koristi lokalnoj samoupravi, kao i komunalnim preduzećima, poput JKP „Čistoća i zelenilo“ i Regionalna deponija Subotica. Posebno imajući u vidu da je planiran završetak regionalne deponije za mart iduće godine, a vrlo malo se zna o navikama i ponašanju građana, što je važno kada se budu određivali metodi u sistemu upravljanja otpadom. 

Izvor: http://terras.org.rs/index.php?sadrzaj=terras/projekti/ARHUS%20CENTAR/Otpad%20je%20briga%20svih%20nas#content

 

Povratak...