f Subotica: "Izgradnja stanice za snabdevanje gorivom Subotica 2" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: "Izgradnja stanice za snabdevanje gorivom Subotica 2"

15.07.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta br. 12, Novi Sad podneo je dana 13.07.2016. pod brojem IV-08-501-229/2016, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: „Izgradnja stanice za snabdevanje gorivom Subotica 2“, na katastarskoj parceli 6649 KO Donji grad, Subotica (46.096641°, 19.670742°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova, a javna prezentacija Studije održaće se 31.08.2016. godine u 12 časova u prostorijama Odseka.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10342

Povratak...