f Vojvodina: OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vojvodina: OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

15.07.2016

Ovim Vas obaveštavamo da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE a.d. (NIS a.d.) Novi Sad – Rafinerija nafte Pančevo iz Novog Sada, broj 130-501-2409/2013-05 od 23.12.2013. god., za izdavanje integrisane dozvole za rad operatera RAFINERIJA NAFTE PANČEVO i obavljanje aktivnosti proizvodnje, prerade, distribucije i prometa nafte i naftnih derivata na lokaciji u Pančevu, Spoljnostarčevačka 199, katastarske parcele: 3319, 3523/2, 3576, 3527, 3531, 3541, 3552, 3563, 3582, 3533, 3535, 3537, 3539, 3544, 3546, 3548, 3550, 3554, 3556, 3558, 3560, 3567, 3569, 3571, 3573, 3575, 3522, 3524, 3525, 3526, 3529, 3530, 3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3545, 3547, 3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561, 3562/1, 3564, 3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3523/4, 3523/5, 3523/7, 3523/8, 3523/1, 3523/3, 3523/6 i 3523/8 K.O. Vojlovica.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, (soba 39 prizemlje), svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs , u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zahtev se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...