f Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju da je data saglasnost na Studiju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju da je data saglasnost na Studiju

01.07.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Dana 01.07.2016. godine nosiocu projekta „VIP MOBILE“ DOO Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 21, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Radio bazna stanica „NS2088_02 SU_Subotica_Segedinski_put“, na katastarskoj parceli 6192 KO Novi grad, ulice: Segedinski put bb (46.103275°, 19.713085°).

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10261

Povratak...