f Otpad građevinskog materijala - veliki neiskorišćeni resurs - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Otpad građevinskog materijala - veliki neiskorišćeni resurs

15.06.2016

U prostorijama Privredne komore Srbije održan je okrugli sto na temu „Nove industrijalizacije Republike Srbije – skriveni resurs u otpadu građevinskog materijala“. Učesnici okruglog stola ocenili su da bi recikliranje građevinskog otpada pozitivno uticalo na privredni razvoj, otvaranje novih radnih mesta, kao i u zaštiti životne sredine. 

Građevinski otpad je veliki neiskorišćeni resurs, imajući u vidu 80 % može da se reciklira i ponovo koristi u građevinarstvu. Ovu oblast bi trebalo urediti sistemski, donošenjem propisa i podzakonskih akata, jer u postojećoj zakonskoj regulativi koja se tiče oblasti izgradnje postoji samo jedan član zakona koji na posredan način upućuje o postupanju sa građevinskim materijalom. 

Svaki izvođač radova trebalo bi da otpad odveze na zvaničnu deponiju u okviru lokalne samouprave i tada bi država mogla da snosi sve troškove oko reciklaže i prodaje tog otpada, jer 80 % otpada sa gradilišta moze da se iskoristi u građevinarstvu - rečeno je na skupu.

Izvor: http://www.ekobalans.net/vesti/2-ekologija/596-otpad-graevinskog-materijala-skriveni-resurs-.html

Povratak...