f Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji

10.06.2016

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Privredna komora Beograd organizovali su skup pod nazivom “Novi pristup u zaštiti voda u Republici Srbiji“. Stručni skupu je imao za cilj da privrednim subjektima predstavi novo usvojenu regulativu u oblasti zaštite voda, koja se odnosi na kontrolu emisije zagađujućih materija u vode i obaveza u sprovođenju.

Ovo predstavlja zahtevnu temu u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom i obaveze se mere milijardama evra.

Na skupu je dat prikaz novih podzakonskih akata proisteklih iz Zakona o vodama koji regulišu emisiju zagađujućih materija u vode, i to: Pravilnika o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima (“Sl. glasnik RS“, 33/2016) i Uredbe o izmeni Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS“, 1/2016) koji su doneti u januaru ove godine. Obaveza je privrednih subjekata da vrše adekvatan monitoring otpadnih voda i da izveštaj dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine. Takođe je predstavljen način izveštavanja Agencije za zaštitu životne sredine o stanju otpadnih voda koje se ispuštaju iz industrijskih postrojenja.

Predstavljena je svrhu i značaj sprovođenja monitoringa otpadnih voda kako za operatere tako i za nadležne organe, kao i način sprovođenja monitoringa u cilju praćenja saglasnosti sa graničnim vrednostima emisije za vode i zahteve koji proizilaze iz nove regulative u ovoj oblasti i na praktičnim primerima približili ovu tematiku učesnicima skupa.

S obzirom da postoji veliko interesovanje za organizovanjem ovakvih skupova i u drugim gradovima, kao i za pojedinačne sektore privrede, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine će nastojati da u narednom periodu izađe u susret ovim zahtevima o čemu će javnost na vreme biti obaveštena.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/novi-pristup-u-zastiti-voda-u-republici-srbiji-3/

Povratak...