f Švedska važan partner Srbiji na putu ka EU u oblasti zaštite životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Švedska važan partner Srbiji na putu ka EU u oblasti zaštite životne sredine

26.05.2016

„Vlada Republike Srbije u aprilu 2016. godine, usvojila Zaključak kojim se prihvata Sporazum o doprinosu između Švedske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine o podršci pripremama Republike Srbije za pregovore o pristupanju EU u oblasti zaštite životne sredine. Ovim sprorazumom omogućava se nastavak saradnje kroz realizaciju ENVAP 3 projekta “Pripreme za pregovore u skladu sa procesom pristupanja Republike Srbije članstvu u Evropskoj Uniji, Faza 3, Pristupni Program za Životnu sredinu“ rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović i podsetila da je Kraljevina Švedska jedan od najvećih donatora i značajan dugogodišnji partner Republike Srbije, u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Kroz ovaj projekat znatno su ojačani institucionalni kapaciteti, održano je 50 seminara u toku 2015. godine, kao i studijska poseta relevantnim institucijama u Švedskoj. Uspostavljanja je platforma za komunikaciju i internet stranica koja je omogućila pristup svim dokumentima u vezi sa procesom pregovora, ostvaren je značajan napredak u pogledu komunikacije, kako između samih članova pregovaračke grupe, tako i u pogledu dostupnosti informacija svim zainteresovanim stranama i široj javnosti.

„Priprema Strateškog okvira za pripremu pregovaračke pozicije, uključujući pripremu tzv. NSPD obrazaca za sve relevantne propise, kao i Dokumenta o proceni potreba za budućim projektima, doprineće svakako da Republika Srbija uspešno otvori poglavlje 27, ali i da se kroz analizu identifikovanih budućih potreba, spremi za uspešno sprovođenje svih obaveza koje nam predstoje po ulasku u EU“, rekla je Božović.
Jedna od vrlo važnih oblasti je oblast koja se tiče voda – od zahvatanja i korišćenja, zaštite voda, preko kvaliteta ispuštenih otpadnih voda, zaštite od poplava, pritiska na površinske i podzemne vode. Direktive koje se odnose na oblast voda svrstane su u tzv. “skupe direktive“, i usklađivanje sa ovim direktivama je i vremenski i finansijski veoma zahtevno. Zahvaljujući razumevanju i podršci ENVAP 2 projekta pripremljena su 3 dokumenta koja će nam služiti kao osnova za pripremu propisa i to Predlog za određivanje ranjivih područja u Srbiji u skladu sa Nitratnom direktivom, Predlog za određivanje osetljivih područja u Srbiji u skladu sa Direktivom o komunalnim otpadnim vodama i Predlog Pravila dobre poljoprivredne prakse za Srbiju u skladu sa Nitratnom Direktivom. Istovremeno, ovi dokumenti će nam omogućiti mnogo jasnije sagledavanje obima obaveza i potreba koji nam predstoje i adekvatno planiranje u ovoj oblasti.

Državni sekretar Božović je izrazila zadovoljstvo što će uskoro započeti realizacija ovih projekata i dodala da kroz aktivno učešće predstavnika svih naših institucija i agencija u dosadašnjem projektom Ministarstvo i dalje ulagati maksimalne napore da bude ravnopravan partner i efikasno doprinosi realizaciji budućih projekata i projektnih aktivnosti u skladu sa dogovorenim rokovima.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/svedska-vazan-partner-srbiji-na-putu-ka-eu-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine/

Povratak...