f AC SU - Saopštenje za javnost - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Saopštenje za javnost

25.05.2016

U svetu se u subotu, 21. maja 2016. godine, marširalo protiv Monsanta, jer sve više jača svest o štetnosti GMO proizvoda.I Srbija se priključuje ovoj međunarodnoj akciji, te će Društvo pčelara Kragujevca organizovati u ovom gradu javni skup u pokretu "Srbija bez GMO" u Velikom parku u subotu, 28. maja sa početkom u 12 časova. 

Udruženje TERRA'S, Regionalni Arhus centar Subotica i Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) su 2013. godine inicirali da se u lokalnom parlamentu jednoglasno usvoji Deklaracija koja proglašava grad Suboticu za teritoriju bez proizvodnje, gajenja i prometa genetski modifikovanih organizama i proizvoda od GMO. Do sada je u Srbiji 128 lokalnih samouprava usvojilo ovu Deklaraciju. 

Usvajanjem Deklaracije gradovi i opštine se opredeljuju da budu teritorije bez GMO, tj. da neće dozvoliti uzgajanje i širenje GMO na svojoj teritoriji, što je svakako jasan signal da se ne žele GMO usevi po ugledu na mnoge regione u Evropi koji su proglašeni za zone slobodne od GMO. Podržavamo sve napore u borbi protiv GMO.

Takođe, želimo da poručimo, kako organizatorima skupova protiv GMO, tako i donosiocima odluka i široj javnosti, da Srbija trenutno ima loš Zakon o GMO na snazi, i da je neophodno da se izmeni. Zalažemo se da se izmeni član 3. koji kaže da svaki proizvod koji količinski sadrži do 0,9% primesa GMO u Srbiji se ne smatra da je GMO. To je tačka gde je naša zemlja na mala vrata dozvolila kontaminaciju od 0,9% sa svim vrstama GMO (odobrenim, ali i neodobrenim u Evropi) uprkos tome što član 2. kaže da se ne dozvoljava promet GMO i gajenje GMO u Srbiji. To je  vrlo rizično po našu biosigurnost. 

I ako jednom naša zemlja bude članica EU i budemo morali da prihvatimo sistem odobravanja i procenu rizika za svaki pojedinačni GMO, još uvek ćemo moći zabraniti gajenje tog GMO na našoj teritoriji uz naučno zasnovano obrazloženje ili kreiranjem određenih područja na kojima je zabranjeno gajenje GMO. 

Apelujemo na donosioce odluka, inspektore i sve odgovrone u lancu kontrole GMO da poboljšaju zakonsku regulativu i samu kontrolu ilegalnog gajenja GMO uz pojačavanje kazni.

 

Centar za ekologiju i održivi razvoj

Regionalni Arhus centar Subotica

Udruženje TERRA'S

Povratak...