f Poglavlje 27: Životna sredina i klimatske promene - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poglavlje 27: Životna sredina i klimatske promene

11.05.2016

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Pregovaračke grupe za poglavlje 27, danas je u sali EU info centra održana konferecija posvećena predstavljanju dosadašnjeg napretka i budućih koraka u pregovorima o Poglavlju 27 – Živtna sredina i klimatske promene. Na konferenciji su govorili državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović i bivši ministar životne sredine Litvanije i menadžer projekta podrške Pregovaračkoj grupi za Poglavlje 27 “ENVAP“Arunas Kundrotas.

Posle uspešno sprovedenog eksplanatornog i bilateralnog skrininga, PG 27 izradila je i dostavila Vladi dokument koji daje status i planove transpozicije i implementacije za poglavlje 27. Taj post skrinig dokument usvojen od strane Vlade i poslat Evropskoj Komisiji (EK) u septembru prošle godine.

„Do pre samo dve godine, životna sredina je bila izrazito problematično poglavlje, označeno crvenom bojom. U martu mesecu ove godine, uz podršku međunarodnih i domaćih eksperata, dobili smo informacije od EK da se preporučuje otvaranje poglavlja bez početnih merila“ rekla je državni sekretar Stana Božović i dodala da Srbija tačno zna koliko će proces pregovora i usaglašavanja sa EU zakonodavstvom da košta, na koji način će se finansirati i koliko podršku može da očekuje od EU na tom putu.

Učesinici konferecije usaglasili su se da Srbiji na putu pristupanja EU očekuje brojni izazovi kao što su izgradnja i uspostavljanje 27 regionalnih sistema za upravljanje otpadom, 100% skupljanje otpada, recikliranje polovine svog otpada, iskorišćenje otpada u energetici ili daljoj proizvodni, zatvaranje i sanacija svih smetlišta i diljih deponija, kao bezbedno uklanjanje i zbrinjavanje opasnog otpada.

„Do 2028. godine Srbija planira dostizanje direktive o deponijama, kada će svaki od 2,5 miliona tona otpada koje proizvedemo godišnje završiti na sanitarnim deponijama, dok do 2030. planira se dostizanje okvirne direktive o otpadu, kada ćemo reciklirati polovinu umesto dosadašnjih 5% otpada“, dodala je Božović. Za potrebe dostizanja ove dve direktive Srbiji je potrebno oko 1 milijarda evra, dok je procena troškova za dostizanje standarda u oblasti vodosnadbevanja i prečišćavanja otpadnih voda je skoro 7 milijardi evra. Srbija planira da dostigne i ove standarde do 2041. godine, naglasila je Božović.

“Imajući u vidu da je Litvanija, tokom mog ministarskog mandata, u roku od samo godinu dana, otvorila i zatvorila pregovaračko poglavlje 27, moram naglasiti da to nisu jednostavni pregovori, a da je uspeh tih pregovora zavisio od naše dobre pripremljenosti. Na dobrom smo putu da i Srbija bude kompletno pripremljena za sam proces pregovora i da nastavi sa usaglašavanjem zakonodavstva i pripremom potrebnih strateških dokumenta“ rekao je Arunas Kundrotas, bivši ministar životne sredine Litvanije i dodao da Srbija mora da nastavi sa pripremama za ovo poglavlje kroz nastavak reforme načina finasiranja infrastrukutre i projekata u oblasti životne sredine.

„Imamo jasnu viziju, tačno znamo šta je neophodno uraditi, kada i kako. U tome nam puno pomažu iskustva i preporuke EU, i njihova finasijska podrška. Naša obaveza je da do tada izgradimo neophodne kapacitete i pripremili projekte sa kojima ćemo biti u mogućnosti da koristimo raspoloživa sredstva EU i podižemo standard života naših sugrađana“ zaključila je državni sekretar Stana Božović.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/poglavlje-27-zivotna-sredina-i-klimatske-promene-izazov-i-prilika-srbije-za-odrzivi-razvoj/

Povratak...