f Predstavnici sekretarijata na otvaranju reciklažnog kompleksa kompanije Miteco - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predstavnici sekretarijata na otvaranju reciklažnog kompleksa kompanije Miteco

12.05.2016

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata mr Tatjana Đurić i Svetlana Marušić prisustvovale su svečanosti povodom 50 godina od osnivanja prve otkupne stanice za sekundarne sirovine kompanije Miteco u beogradskoj opštini Rakovica i svečanom predstavljanju reciklažnog kompleksa.

Svečanosti su prisustvovale brojne zvanice iz resornog Ministarstva, državnih, javnih institucija, evropske federacije za upravljanje otpadom FEAD, Privredne komore Srbije, kao i mnogi privredni subjekti.
Tokom svečanosti dodeljene su plakete i povelje institucijama i pojedincima u oblasti zaštite životne sredine. Ispred Pokrajinskog sekretarijata povelju I plaketu primila je mr Tatjana Đurić, pomoćnik pokrajinskog sekretara.

Zvanice su obišle reciklažni kompleks koji čine transfer stanica za industrijski i opasan otpad, novi pogon za reciklažu i mobilni pogon za remedijaciju zagađenih lokacija PCB-em. Kompleks je izgrađen na temeljima prve otkupne stanice za sekundarne sirovine u beogradskoj opštini Rakovica, osnovane pre 50 godina.

Nakon obnove starog pogona u Rakovici, napravljen je novi pogon za reciklažu u kome će se vršiti reciklaža velikih industrijskih mašina (transformatori, motori, generatori) kojima je istekao rok trajanja.

Takođe, pogon će zajedno sa transfer stanicom za opasan otpad i mobilnim pogonom za remedijaciju zagađenih lokacija PCB-em, omogućiti pružanje usluga integralnog upravljanja otpadom i doprineti stvaranju ambijenta za privlačenje stranih investitora.

Povratak...