f Obaveštenje o oduzimanju dozvole za skladištenje opasnog otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o oduzimanju dozvole za skladištenje opasnog otpada

21.04.2016

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENjE o oduzimanju dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji u ulici Rumski drum bb, Sremska Mitrovica, na katastarskim parcelama 8270/1 i 8271 K.O. Sremska Mitrovica , operateru BEOTOK DOO, Stevana Sremca 41, Pančevo, izdatu od strane ovog organa rešenjem broj: 130-501-1041/2013-05 od 20.06.2013. god.

Nadležni organ obaveštava javnost da je rešavajući po predlogu pokrajinskog inspektora, dana 20.04.2016. god. doneo Rešenje o oduzimanju dozvole za skladištenje opasnog otpada broj: 130-501-739/2016-05 , operateru BEOTOK DOO, Pančevo, zbog raskida Ugovora o zakupu prostora, namenjenog za obavljanje delatnosti skladištenja opasnog otpada, koji je bio predmet navedene dozvole.

Rešenjem o oduzimanju dozvole za skladištenje opasnog otpada, zabranjuje se prijem otpada na lokaciju postrojenja u ulici Rumski drum bb, u Sremskoj Mitrovici, na katastarskim parcelama 8270/1 i 8271 KO Sremska Mitrovica.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...