f OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE

01.04.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitui životne sredine i održivi razvoj objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Preduzeće za projektovanje „SUPPORT“ DOO,Subotica, ovlašćeno od nosioca projekta „PATENT CO“ DOO Mišićevo, Vlade Ćetkovića br.1a podneo je Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: „FABRIKA STOČNE HRANE" na katastarskoj parceli 10603/5 KO Bajmok, (45. 993704°, 19.485744°,) Mišićevo, Vlade Ćetkovića br.1a.

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, II sprat, soba 226).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od petnaest dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi obima i sadržaja sadržaja procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu:zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10042

Povratak...