f Održana javna diskusija o jačanju uloga organizacija civilnog društva - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održana javna diskusija o jačanju uloga organizacija civilnog društva

23.03.2016

„Jedini pristup koji garantuje najviši stepen uspešnosti primene politika jedne države, a samim tim i politika zaštite životne sredine, jeste pristup koji omogućava učešće svih zainteresovanih strana, javnost u radu i najviše demokratske principe donošenja odluka”, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na jasnoj diskusiji o pozitivnim primerima iz Republike Hrvatske u jačanju uloga organizacija civilnog društva i uključivanju građana i organizacija u proces evropskih integracija u organizaciji Regionalnog centra za životnu srednu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je proteklih godina raspisivalo poziv za finansiranje organizacija civilnog društva. Prosečna vrednost tog poziva je bila oko 20 miliona dinara godišnje. Iz ovog konkursa su finansirani mnogi projekti koji su u manjoj ili većoj meri poboljšali stanje životne sredine u Srbiji, bilo kroz projekte upravljanja otpadom, zaštitom vodnih i zemljišnih resursa, zatim podizanjem svesti građana i njihovim obrazovanjem u ovoj oblasti, ali i pomaganjem donosiocima odluka da pripremaju i sprovode bolje planove i strategije, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

„Institucionalni grantovi nevladinim organizacijama koje finansira Švedska razvojna agencija, a sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu, imaju za cilj da vam pomognu u razvoju vaših kapaciteta za pripremu, zagovaranje, primenu, nadzor i razmenu znanja i politika u oblasti zaštite životne sredine, kako biste aktivno i efektivno uzeli učešće u reformskom procesu celokupnog društva Republike Srbije prilikom procesa pristupanja Evropskoj Uniji“, rekla je Božović.

Božović je zaključila da veći stepen uključenosti građana i njihovih predstavnika, kroz udruženja, nevladine organizacije i druge oblike organizovanja, u proces donošenja odluka, je vrednost koja je jedan od prioriteta ove vlade, i na čijem dostizanju nas sve zajedno očekuje puno posla, uzajamnog razumevanja i podrške.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/odrzana-javna-diskusija-o-jacanju-uloga-organizacija-civilnog-drustva-i-ukljucivanju-gradjana-i-organizacija-u-proces-evropskih-integracija/

Povratak...