f Opština Bajina Bašta uskoro dobija Centar za reciklažni otpad u ukupnoj vrednosti oko 200 hiljada evra - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Opština Bajina Bašta uskoro dobija Centar za reciklažni otpad u ukupnoj vrednosti oko 200 hiljada evra

26.03.2016

U opštini Bajina Bašta 25. marta, svečano je potpisan Memorandum o razumevanju za izgradnju Centra za reciklažni otpad, koji će doprineti efikasnijem sistemu upravljanja otpadom u ovoj opštini. Memorandum su potpisali Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO) „Duboko“, opština Bajina Bašta i međunarodna organizacije International Management Group (IMG).

Sa stopom recikliranja od preko 14%, Bajina Bašta je najuspešnija opština u Srbiji. Donacijom od oko 200.000 eura (174.810 evra donirala je Švedska, dok je 15.740 evra obezbedila opština Bajina Bašta), omogućiće se izgradnja Centra za reciklažni otpad i kupovina kamiona auto-smećara čime će se nivo usluge za građane Bajine Bašte podići na viši nivo.

„Razdvajanjem otpada u domaćinstvima, mogu se od milion tona otpada, napraviti milioni evra u srpskoj ekonomiji i što je najvažnije – svako od nas pojedinačno je tome doprineo. Izgradnjom Centra za reciklažni otpad u Bajinoj Bašti značajno će se doprineti i uspešnosti rada Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Duboko“, koji predstavlja jedan od 8 regionalnih centara za upravljanje otpadom u našoj zemlji. Srbija treba da ima 26 ovakvih regionalnih centara, kao i da nivo razdvajanja otpada i reciklaže podignemo sa 5% na 50%, pa možemo da zaključimo da je pred nama veliki posao“, istakla je Stana Božović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i pohvalila primer dobre prakse u Bajinoj Bašti koja sa 14% prikupljenog reciklažnog otpada značajno nadmašuje nacionalni prosek.

Godišnje se u Srbiji proizvede 2.5 miliona tona otpada. Razdvajanje otpada u domaćinstvima garantuje dovoljno visok kvalitet otpada, koji se kasnije može koristiti u preradi i reciklaži.

John Glazebrook, menadžer programa IMG, istakao je da savremeno upravljanje otpadom zahteva više razumevanja i angažman građan i dodao da je potrebno da shvatimo da svi mi stvaramo otpad i moramo preuzeti deo odgovornosti kako ne bismo zagađivali mesto u kojem živimo. Moramo da odvajamo reciklažni otpad, jer ćemo time osigurati bezbedno uklanjanje opasnih materijala, i moći da zahtevamo dobar kvalitet usluge u zamenu za naše naknade i takse. Centar za reciklažni otpad će omogućiti svim građanima da donesu otpad koji nije pogodan za odlaganje u kantama ili komunalnim kontejnerima na ulicama. Ovaj projekat ima za cilj da doprinese čistijem vazduhu, čistijem zemljištu i čistijoj vodi na male, ali značajne načine.

Centri za reciklažni otpad su predviđeni Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom i Regionalnim planom za upravljanje otpadom kao opštinski objekti koji treba da pomognu građanima da otpad pogodan za drugu namenu ili reciklažu, kabasti otpad, sekundarne sirovine (papir i karton, metal, staklo, plastika), kao i otpad koji pripada posebnim tokovima otpada (otpadne gume, baterije i akumulatori, električni i elektronski otpad) odnesu na pogodnu, čistu i bezbednu lokaciju.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/opstina-bajina-basta-uskoro-dobija-centar-za-reciklazni-otpad-u-ukupnoj-vrednosti-oko-200-hiljada-evra/

Povratak...